Nederlands voor vergevorderden / Nederlands op niveau C1 / C2 / C2+

In de cursussen voor vergevorderden (niveau C1 / C2 / C2+) ligt de focus op

  • het leren van de juiste woordkeus (bijvoorbeeld leuk/lekker/mooi/goed/fijn/prima, of: annuleren/afzeggen/afgelasten/cancellen/afblazen/uitvallen, etc.)
  • het verbeteren van de communicatieve vaardigheden, zodat je precies even vriendelijk, beleefd, voorzichtig of juist overtuigend of dwingend klinkt als past bij de situatie. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn

-een verzoek doen

-een voorstel doen

-advies geven

-positieve of negatieve feedback geven

-iets afwijzen

-reageren op positief of negatief nieuws

  • Ook zullen we verder werken aan het juiste gebruik van de modale partikels (‘adverbs of modality’) nou, wel, toch, maar, even, eens, en hoor,  ook weer met het doel precies even vriendelijk, bescheiden, positief, geïrriteerd, ongeduldig of verbaasd te klinken als je intentie is
  • het herhalen en perfectioneren van de grammatica
  • het leren van Nederlandse uitdrukkingen (zowel van het type Door de bomen het bos niet meer zien, In hetzelfde schuitje zitten, etc., als van het type er + voorzetsel(s), bijvoorbeeld Je kunt ervan op aan, Ik zie ertegenop)

We zullen voor een groot deel gebruik maken van zelfgeschreven materiaal, alleen beschikbaar voor cursisten van LanguiCo. Ook zullen we een mix van interessante of humoristische artikelen, boeken, audiofragmenten en video’s gebruiken in de les, voorzien van woordenlijst. Zie ook https://www.languico.nl/books-and-material/